Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3

Kontakt

Klasy obciążeń odwodnień liniowych

2011-11-08 12:11:53

Seria A15 A15 Obszary używane wyłącznie przez pieszych oraz rowerzystów, obszary zielone, ścieżki rowerowe.
Seria B125 B125 Chodniki, strefy ruchu pieszego, parkingi samochodowe w tym wielopoziomowe
Seria C250 C250 Obszary jezdni wzdłuż krawężnika (część jezdni max. 0.5 m. od krawężnika i 0,2 m w głąb chodnika
Seria D400 D400 Jezdnie różnego typu w tym drogi szybkiego ruchu, parkingi dla wszelkiego rodzaju pojazdów
Seria E600 E600 Obszary o dużych obciążeniach, np. porty, strefy ruchu wóżków widłowych, obszary przemysłowe
Seria F900 F900 Obszary narażone na bardzo duże obciążenia np. lotniska, obszary rozładunku kontenerów